ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

verejne_obstaravanie

Verejné obstarávanie

do 30.6.2013

Nákup poľnohospodárskej techniky - nákup a dodávka traktorov
 • Oznámenie o výsledku verejného obstarávania   (PDF)
 • Oznámenie o otváraní predložených ponúk – časť Kritériá   (PDF)
 • Oznámenie o otváraní predložených ponúk   (PDF)
 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania   (PDF)
(uverejnené 13.09.2013)    - NOVÉ
(uverejnené 09.07.2013)
(uverejnené 01.07.2013)
(uverejnené 29.05.2013)
Rekonštrukcia rozvodu plynu a ústredného kúrenia pre Stredisko ÚKSÚP Beluša
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   (PDF)
 • Informácia o uzatvorení zmluvy   (PDF)
 • Informácia o vylúčení uchádzača   (PDF)
 • Výzva na predkladanie ponúk   (PDF)
(uverejnené 26.09.2013)    - NOVÉ
(uverejnené 19.08.2013)
(uverejnené 09.07.2013)
(uverejnené 29.04.2013)
Rastová komora pre nakličovanie semien
 • Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk   (PDF)
 • Informácia o uzavretí zmluvy   (PDF)
 • Výzva na predkladanie ponúk   (PDF)
 • Redakčná oprava   (PDF)
 • Informácia o vylúčení uchádzača   (PDF)
(uverejnené 26.09.2013)    - NOVÉ
(uverejnené 29.07.2013)(uverejnené 29.05.2013)od 1.7.2013

- nadlimitné zákazky
- podlimitné zákazky
- zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.


Zákazky s nízkou hodnotou