ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

organizacny_poriadok

Organizačný poriadok


  • Organizačný poriadok č. R/136/2015    (PDF)   (platný od 1.3.2015)
  • Organizačná schéma ÚKSÚP v Bratislave   (PDF)   (platná od 1.1.2015)