ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

nrl_gmo

NÁRODNÉ  REFERENČNÉ  LABORATÓRIUM PRE  GENETICKY  MODIFIKOVANÉ ORGANIZMY

Oddelenie molekulárnej biológie ÚKSÚP Bratislava

Skúšobné molekulárno-biologické laboratórium
Hanulova 9/A, 844 29 Bratislava

 • Vedúca NRL:  Mgr. Miroslava Feketová   
 • Adresa a kontakty:  Oddelenie molekulárnej biológie NRL
                                    ÚKSÚP Bratislava
                                    Hanulova 9/A
                                    844 29 Bratislava
                                    tel./fax: 02 6446 2089
                                    email: miroslava.feketova@uksup.sk