ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_ovocinarstvo

Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie


Metodické pokyny:
 • Metodický pokyn č. 3/2013 pre posudzovanie projektov a zjednodušenej projektovej dokumentácie na výsadbu ovocného sadu potrebnej pri zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na ovocný sad (PDF)     (aktualizované 03.03.2014)   - NOVÉ
 • Metodický pokyn č. 2/2013 pre posudzovanie projektov na výsadbu rýchlorastúcich drevín na pozemkoch prenajatých od Slovenského pozemkového fondu (PDF)   (aktualizované 03.03.2014)   - NOVÉ
 • Metodický pokyn č. 1/2013 pre posudzovanie projektov a zjednodušenej projektovej dokumentácie na výsadbu ovocného sadu na pozemkoch prenajatých od Slovenského pozemkového fondu (PDF)   (aktualizované 03.03.2014)   - NOVÉ
 • Pokyny na vyplnenie evidenčných listov ovocného sadu   (PDF)
 • Pokyny na vyplnenie evidenčných listov chmeľníc   (PDF)

Žiadosti a tlačivá:
 • Žiadosť o registráciu ovocného sadu   (aktualizované 10.01.2013) 
  • Evidenčný list ovocinárskeho subjektu - A   (XLS), (PDF)
  • Evidenčný list ovocného sadu - B   (XLS), (PDF)
 • Žiadosť o registráciu chmeľnice   (aktualizované 10.01.2013)
  • Evidenčný list chmeliarskeho subjektu - C   (XLS), (PDF)
  • Evidenčný list chmeľnice - D   (XLS), (PDF)
 • Výpis z registra   (PDF)   (uverejnené 02.08.2010)
Informácie z registra ovocných sadov
 • Skutočné úrody ovocia za rok 2011 (PDF)
 • Aktuálny stav ovocných sadov v registri ÚKSÚP v roku 2011 (PDF)
 • Členenie a štruktúra ovocných sadov (PDF)
 • Sady z hľadiska intenzity a agrotechniky (PDF)
 • Štruktúra intenzívnych ovocných sadov - graf (PDF)
 • Štruktúra extenzívnych ovocných sadov - graf (PDF)
 • Čistá výmera ovocných sadov v SR k 31.5.2011 - graf (PDF)
 • Čistá výmera sadov podľa úrovne agrotechniky v r. 2009-2011 (PDF)
 • Čistá výmera jabloní podľa veku - graf (PDF)
 • Čistá výmera hrušiek podľa veku - graf (PDF)
 • Čistá výmera broskýň podľa veku - graf (PDF)
 • Čistá výmera marhúľ podľa veku - graf (PDF)
 • Porovnanie čistej výmery jabloní a hrušiek podľa veku - graf (PDF)
 • Porovnanie čisteh výmery marhúľ a broskýň podľa veku - graf (PDF)
Informácie z registra chmeľníc
 • Stav celkovej výmery chmeľníc od roku 2003-2011 - graf (PDF)
Legislatíva:
Zverejnené datasety za komoditu ovocie a chmeľ
 • Výkaz o uskladnení jabĺk a hrušiek (XLS)
 • Produkcia ovocia 
  • podľa produkčnej výmery rodiacich stromov (XLS)
  • podľa počtu ovocných stromov (XLS)
 • Register chmeľníc a chmeliarskych subjektov (XLS)
 • Register ovocných sadov (XLS)
 • Register ovocinárskych organizácií (XLS)
 • Vymera podla ovocneho druhu (XLS)
Organizačná štruktúra:
 • Organizačná štruktúra odboru   (PDF)