ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

infolinka

INFOLINKADATABÁZA ÚČINNÝCH LÁTOK EÚ

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.selection

SPOLOČNÝ  KATALÓG  REGISTROVANÝCH ODROD

http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/propagation/catalogues/comcat_agri_2009/index_en.htm


REGISTER  GENETICKY  MODIFIKOVANÝCH  KRMÍV  A  POTRAVÍN  EÚ

http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm


REGISTER  KRMIVÁRSKYCH  PODNIKOV  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/feed_list_en.htm


REGISTER  POVOLENÝCH  DOPLNKOVÝCH  LÁTOK  VO VÝŽIVE  ZVIERAT  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf


REGISTER  SCHVÁLENÝCH  PODNIKOV  NA  VEDĽAJŠIE  PRODUKTY  ŽIVOČÍŠNEHO  POVODU  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_abp_en.htm


RÝCHLY  VÝSTRAŽNÝ  SYSTÉM  PRE  POTRAVINY  A  KRMIVÁ  EÚ

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/archive_en.htm


SPÁLA  JADROVÍN  (ERWINIA  AMYLOVORA)

http://images.google.sk/images?ndsp=20&um=1&hl=sk&q=erwinia+amylovora&start=80&sa=N
http://www.uksup.sk/download/diagnostika/spala_jadrovin_upravena.pdf


AKTUÁLNA  LEGISLATÍVA

http://eur-lex.europa.eu/sk/legis/20090101/chap0350.htm


KRÍŽOVÉ  PLNENIE

http://www.land.gov.sk/sk/index.php?navID=1&id=559