ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

galeria
Galéria