ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie

Informácie

ÚKSÚP zverejňuje nasledovné informácie:


 • Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti ÚKSÚP   (PDF)   (platný od 1.3.2015)    - NOVÉ
 • Vybavovanie sťažností
  • Zákon o sťažnostiach   (PDF)
  • Vnútorná smernica číslo 6/2014 „Príjem, evidencia a vybavovanie sťažností“    (PDF)
 • Konflikt záujmov
  • Vnútorná smernica č. 10/2014 "Pravidlá zákazu konfliktu záujmov"    (PDF)
  • Oprávnenie podať podnet proti postupu zamestnanca ÚKSÚP - pravidlá a postup    (PDF)
 • Informácie o výkone a činnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky www.mpsr.sk
 • Informácie o výkone a činnosti Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR www.svps.sk