ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

kontakty_riaditelia ÚKSÚP, Bratislava
Matúškova 21, 833 16 Bratislava

t.č.: 02 / 59 880 200 (ústredňa / bezpečnostná služba)


Generálny riaditeľ  Ing. Bohumil Krajmer
č.tel.: 02/59 880 343,
02/54 775 369
fax: 02/59 880 280
Email: uksup@uksup.sk
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa Ing. Katarína Hanzelyová
č.tel.: 02/59 880 284
fax: 02/59 880 800
Email: katarina.hanzelyova@uksup.sk
Riaditeľka odboru ekonomického  Ing.  Mária Bíziková
č.tel.: 02/59 880 220
Email: ekonomika@uksup.sk
Riaditeľka odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva Ing. Juliana Schlosserová,CSc.
č.tel.: 02/59 880 231
fax: 02/59 880 231
Email: ekologia@uksup.sk
Riaditeľ odboru vinohradníctva a vinárstva Ing. Dušan Somorovský
č.tel.: 02/59 880 252
fax: 02/59 880 227
Email: vino@uksup.sk
Riaditeľka odboru odrodového skúšobníctva Ing. Zuzana Hudecová
č.tel.: 02/59 880 204
fax: 02/59 880 342
Email: odrody@uksup.sk
Riaditeľka odboru osív a sadív RNDr. Mária Tatarová
č.tel.: 02/59 880 216
fax: 02/59 880 256
Email: osivoba@uksup.sk
Riaditeľka odboru registrácie pesticídov Ing. Michaela Nováčková
č.tel.: 02/59 880 328
fax: 02/59 880 327
Email: pesticidy@uksup.sk
Riaditeľka odboru pôdy a výživy rastlín RNDr. Zuzana Braná
č.tel.: 02/59 880 339
fax:02/59 880 206
Email: hnojiva@uksup.sk
Email: agrochemia@uksup.sk
Riaditeľ odboru krmív a výživy zvierat Ing. Peter Řeháček, PhD.
č.tel.: 02/59 880 264
fax: 02/59 880 381
Email: krmiva@uksup.sk
Riaditeľ odboru ochrany rastlín Ing. Peter Vrabček
č.tel.: 02/59 880 382
fax: 02/59 880 342
Email: ochrana@uksup.sk
Riaditeľka odboru laboratórnych činností Ing. Eva Frančiaková
č.tel.: 02/59 880 272
Email: eva.franciakova@uksup.sk
Riaditeľ odboru prevádzkovo-technického Ing. Juraj Moško
č.tel.: 02/59 880 286
fax: 02/59 880 800
Email:
 
 
ÚKSÚP, Bratislava
Topoľčianska 488/29, 956 07 Veľké Ripňany

t.č.: 038/539 26 40, 1
 
Riaditeľ odboru ovocinárstva a integrovanej produkcie Ing. Samuel Michálek
č.tel.: 038/539 26 40, 1
fax: 038/539 26 42
Email: ovocie@uksup.sk
   
Osobný úrad
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Bc. Jana Hercová
Email: jana.hercova@uksup.sk
Ing. Ľudmila Halecká
Email: ludmila.halecka@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 281
Právny útvar
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Mgr. Adam Farkaš    
Email:adam.farkas@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 249
JUDr. Mgr. Eva Meruňková
Email:eva.merunkova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250
Oddelenie kontroly a interného auditu
Matúškova 21, 833 16 Bratislava
Mgr. Ing. Miriam Šimšíková
Email: miriam.simsikova@uksup.sk
č.tel.: 02/59 880 250
Ing. Marián Mituch
Email: marian.mituch@uksup.sk