ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

bioosiva

BIOOSIVÁ 

v Slovenskej republike

eko
 • Pravidlá na používanie osív a vegetatívneho množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárske výrobe sú uvedené v Nariadení rady (ES) 834/2007 a v Nariadení komisie (ES) 889/2008.
 • Manažér db bioosív:   Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
                                       Hanulova 9/A
                                       844 29 Bratislava

 • Kontaktná osoba: Ing. Kušnier Ivan
                                 Tel.: 02/59 880 312
                                 Fax: 02/59 880 231
                                 E-mail: ivan.kusnier@uksup.sk