ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

identifikacne udaje
Názov: ÚKSÚP, Bratislava
Právna forma: Rozpočtová organizácia
Zriaďovatež: MP SR
Adresa: Matúškova 21, 833 16 Bratislava
IČO: 00 156 582
DIČ: 202 102 3026