ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav požnohospodársky
sk znak

statut

Štatút 


  • Štatút Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave     (PDF)
  • Organizačná schéma     (PDF)   (platná od 1.1.2015)    - NOVÉ