ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_odrody

Odbor odrodového skúšobníctva


            
Žiadosti a tlačivá:
"Oznamujeme žiadateľom, že s platnosťou od 1.11.2013 budeme v záujme šetrenia prijímať len 2 vyhotovenia žiadostí a 2 vyhotovenia technických dotazníkov. Žiadateľom, resp. ich zmluvným zástupcom budeme posielať len oskenovanú potvrdenú žiadosť elektronicky."
 • Žiadosť o registráciu odrody   (DOC), (PDF)vysvetlivky k vyplneniu žiadosti   (aktualizácia 13.12.2013)
 • Žiadosť o zápis ďalšieho udržiavateľa   (DOC), (PDF)vysvetlivky k vyplneniu žiadosti   (aktualizácia 13.12.2013)
 • Žiadosť o predĺženie registrácie odrody   (DOC), (PDF)vysvetlivky k vyplneniu žiadosti   (aktualizácia 13.12.2013)
 • Žiadosť o vykonanie skúšok registrovanej odrody  (DOC)(PDF)– vysvetlivky k vyplneniu žiadosti   (aktualizácia 13.12.2013)
 • Žiadosť o vykonanie DUS skúšok   (DOC), (PDF)vysvetlivky k vyplneniu žiadosti   (aktualizácia 13.12.2013)
 • Žiadosť o firemné skúšky   (DOC)   (aktualizácia 27.06.2014)
 • Žiadosť o registráciu odrody na zachovanie   (DOC), (PDF)   (uverejnené 29.07.2009)
 • Žiadosť / Oprávnenie podľa 2004/842/EE   (DOC), (PDF)
 • Application form / Authorisation according to Commission Decision 2004/842/EC   (DOC), (PDF)
 • Späťvzatie žiadosti - návrhu na začatie konania   (DOC)   (aktualizované 27.06.2014)
 • Návrh názvu odrody   (DOC), (PDF)vysvetlivky k vyplneniu návrhu   (aktualizácia 13.12.2013) 
 • Informácia o odrode pre pšenicu   (DOC), (PDF)
 • Splnomocnenie   (DOC)   (aktualizácia 23.01.2009)
 • Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní šľachtenia nových odrôd rastlín   (DOC)   (aktualizácia 28.09.2007)
 • Vzor čestného vyhlásenia o vykonávaní udržiavacieho šľachtenia odrôd rastlín   (DOC)   (aktualizácia 28.09.2007)
 • Utajená časť k technickému dotazníku   (DOC) 
 • Technické dotazníky   (aktualizácia 28.10.2013)

Registre a zoznamy:
 • Technické protokoly a metodiky   (PDF)   (uverejnené 12.09.2014)
 • Platné technické protokoly sú uverejnené na internetovej stránke Úradu spoločenstva pre odrody rastlín (CPVO)    (tu)
 • Platné technické metodiky sú uverejnené na internetovej stránke Medzinárodnej únie pre ochranu nových odrôd rastlín   (tu)
 • Zoznam registrovaných odrôd technológie CLEARFIELD   (PDF)   (aktualizácia 15.04.2014)
 • Zoznam registrovaných odrôd technológie EXPRESS   (PDF)   (uverejnené 29.06.2010)
 • Zoznam odrôd, ktorým by mala 31.12.2014 uplynúť registrácia   (PDF)   (aktualizácia 09.01.2014) 
 • Listina registrovaných odrôd pre rok 2013  (PDF)   (uverejnené 09.01.2014)
 • Spoločný katalóg odrôd 
  • Poľných plodín - 33. úplné vydanie   (PDF)   (uverejnené 19.01.2015)
  • Zelenín - 33. úplné vydanie    (PDF)   (uverejnené 19.01.2015)
   • 1. dodatok     (PDF)   (uverejnené 19.01.2015)
   • 2. dodatok     (PDF)   (uverejnené 9.3.2015)     - NOVÉ
 • Právne chránené odrody
  • Podľa národnej legislatívy 
  • Podľa Európskej legislatívy - CPVO   (tu)   (aktualizované 08.05.2009)

Informácie:
 • Meteorologické údaje – skúšobné stanice ÚKSÚP   (PDF)   (uverejnené 09.01.2014) 
 • Spravodajca odrodového skúšobníctva Slovenskej republiky  
  • Spravodajca č. 1/XII - 1. január - 31. marec 2014   (PDF)   (uverejnené 15.04.2014)
  • Spravodajca č. 2/XII - 1. apríl - 30. jún 2014   (PDF)   (uverejnené 11.08.2014)
  • Spravodajca č. 3/XII - 1. júl - 30. september 2014   (PDF)   (uverejnené 29.10.2014)
  • Spravodajca č. 4/XI - 1. október - 31. december 2013   (PDF)   (uverejnené 29.01.2014)
 • Zoznam registrovanych odrod v roku 2014   (XLS)   (uverejnené 29.10.2014)
 • Výsledky registrovaných odrôd rastlín 
  • Jačmeň jarný 2006   (PDF)
  • Hrach siaty 2006   (PDF)
  • Mak 2008  (PDF)   (aktualizované 10.11.2008)
  • Pšenica letná 2006   (PDF)
  • Repka olejka ozimná 2009   (DOC)   (aktualizované 04.09.2009)
  • Repka olejka ozimná 2010   (PDF)   (uverejnené 12.10.2010)
  • Repka olejka ozimná 2011   (PDF)   (uverejnené 24.04.2012)
  • Repka olejka ozimná 2012   (PDF)   (uverejnené 23.08.2012)
  • Slnečnica ročná 2006   (PDF)
  • Zemiaky 2009   (PDF)   (uverejnené 11.06.2010)
  • Zemiaky 2010   (PDF)   (uverejnené 21.08.2012)
  • Zemiaky 2011   (PDF)   (uverejnené 21.08.2012)
 • Opisy registrovaných odrôd 2003-2012   (aktualizované 28.10.2013)
  • Cukrová repa   (PDF)
  • Ďatelinoviny   (PDF)
  • Jačmeň siaty   (PDF)
  • Kukurica   (PDF)
  • Ostatné obilniny   (PDF)
  • Ostatné olejniny   (PDF)
  • Ovocie   (PDF)
  • Pšenica   (PDF)
  • Repka   (PDF)
  • Slnečnica   (PDF)
  • Sója a ostatné strukoviny   (PDF)
  • Trávy   (PDF)
  • Vinič   (PDF)
  • Zeleniny   (PDF)
  • Zemiak   (PDF)
 • Všeobecný metodický pokyn   (PDF)    (uverejnené 11.01.2013) 
  • Príloha č. 1   (PDF)    
  • Príloha č. 2   (PDF)    
  • Príloha č. 3   (PDF)    
 • Plodinový metodický pokyn   (PDF)   (aktualizované 20.02.2013) 
 • Metodický pokyn č. 1/2014 pre výkon kontroly udržiavacieho šľachtenia   (PDF)   (uverejnené 13.03.2014)
 • Metodický pokyn č. 2/2014 pre registráciu modifikovaných odrôd prihlasovaných do štátnych odrodových skúšok   (PDF)   (uverejnené 25.04.2014)
 • Metodika udržiavacieho šľachtenia a certifikácie biologického materiálu ovocných druhov v SR   (DOC)
 • Centrálny register odrôd   (PDF)   (uverejnené 16.8.2007)
 • Maximálne povolené množstvá osiva ešte neregistrovaných odrôd, ktoré je možné uvádzať na trh na základe Rozhodnutia Komisie č. 2004/842/ES   (PDF)   (aktualizované 6.2.2015)     - NOVÉ
 • Cenník výkonov kontrolnej a skúšobnej činnosti odboru   (PDF)   (uverejnené 15.04.2014)

Organizačná štruktúra a kontakty:
 • Organizačná štruktúra odboru   (JPG)   (aktualizácia 12.11.2012)
 • Adresy a kontakty   (PDF)   (aktualizované 27.06.2014)