ÚKSÚP
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
sk znak

informacie_eko

Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva


NOVÁ  ADRESA  A  NOVÉ  TELEFÓNNE  ČÍSLA

Oblasť chemických analýz

 • Rozbory prípravkov na ochranu rastlín
  • Zoznam vyhovujúcich prípravkov na ochranu rastlín v roku 2013   (PDF)  (uverejnené 29.04.2014) 
  • Zoznam vyhovujúcich prípravkov na ochranu rastlín v roku 2012   (PDF)  (uverejnené 31.03.2013)
 • Systém kvality SLP pre prípravky na ochranu rastlín (tu)
 • Projekt TWL   (PDF)   (uverejnené 21.5.2007)

Ekologická poľnohospodárska výroba

Žiadosti a tlačivá:

 • Postup registrácie žiadateľov do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (PDF)   (aktualizácia 13.2.2015)
 • Postup registrácie pre žiadateľov do ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktorí sa registrujú na zber voľne rastúcich rastlín a ich častí   (DOC  (PDF)   (aktualizácia 06.11.2012)
     
    PRVÁ (VSTUPNÁ) REGISTRÁCIA DO EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBY:
  • žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 12.08.2014)
 • Povinné prílohy k žiadosti o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa zamerania činnosti:
  • Príloha č. 1 - Ekologický prevádzkovateľ zaoberajúci sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat
   • Príloha č. 1a - rastlinná výroba v ekologickej poľnohospodárskej výrobe    (DOC)  (PDF)
   • Príloha č. 1b - živočíšna výroba v ekologickej poľnohospodárskej výrobe    (DOC)  (PDF)
   • Príloha č. 1c - zber voľne rastúcich rastlín a ich častí v ekologickej poľnohospodárskej výrobe    (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 1d - chov včiel v ekologickej poľnohospodárskej výrobe    (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 2 - Prevádzkovateľ  zaoberajúci sa ekologickou akvakultúrou
  • Príloha č. 3 - Prevádzkovateľ - SPRACOVATEĽ
   • Príloha č. 3a - výroba potravín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe    (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 3b - výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby    (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 3c - výroba krmív z ekologickej poľnohospodárskej výroby    (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 3d -  iný spracovateľ (uchovávanie, balenie, označovanie ...)    (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 4 - Prevádzkovateľ dovážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín   (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 5 - Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín   (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 6 - Iný prevádzkovateľ uvádzajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh, skladovanie a/alebo distribácia produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (PDF)     - NOVÉ

    ZMENA REGISTROVANÝCH ÚDAJOV V EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE
  • žiadosť o zmenu registrovaných údajov prevádzkovateľa   (DOC)   (PDF)   (aktualizácia 12.08.2014)
 • Povinné prílohy k žiadosti o zmenu registrácie do ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa zamerania činnosti:   (aktualizácia 12.08.2014)
  • Príloha č. 1 - Ekologický prevádzkovateľ zaoberajúci sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat - ZMENA
   • Príloha č. 1a-i - rastlinná výroba v ekologickej poľnohospodárskej výrobe  - ZNÍŽENIE  VÝMERY   (DOC)   (PDF)  
   • Príloha č. 1a-ii - rastlinná výroba v ekologickej poľnohospodárskej výrobe - ROZŠÍRENIE  VÝMERY   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 1a-iii - rastlinná výroba v ekologickej poľnohospodárskej výrobe - ZMENA  KULTÚRY   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 1b - živočíšna výroba v ekologickej poľnohospodárskej výrobe   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 1c - zber voľne rastúcich rastlín a ich častí v ekologickej poľnohospodárskej výrobe   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 1d - chov včiel v ekologickej poľnohospodárskej výrobe   (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 2 - Prevádzkovateľ zaoberajúci sa ekologickou akvakultúrou 
  • Príloha č. 3 - Prevádzkovateľ - SPRACOVATEĽ
   • Príloha č. 3a - výroba potravín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 3b - výroba osív z ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 3c - výroba krmív v ekologickej poľnohospodárskej výrobe   (DOC)   (PDF)
   • Príloha č. 3d - iný spracovateľ (uchovávanie, balenie, označovanie ...)   (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 4 - Prevádzkovateľ dovážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín   (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 5 - Prevádzkovateľ vyvážajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby do tretích krajín   (DOC)   (PDF)
  • Príloha č. 6 - Iný prevádzkovateľ uvádzajúci produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh, skladovanie a/alebo distribúcia produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (PDF)
          
    ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE ČASTI ALEBO CELEJ REGISTRÁCIE V EKOLOGICKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ VÝROBE
  (DOC)  (aktualizácia 12.08.2014) 

 • Žiadosť o udelenie výnimky na použitie osív alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktorý nebol získaný metódou ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)  (PDF)   (aktualizácia 06.10.2014)
 • Žiadosť o schválenie nákupu neekologických zvierat do ekologickej poľnohospodárskej výroby     (DOC)  (PDF)   (uverejnené 09.12.2013)
 • Žiadosť o schválenie nákupu neekologických zvierat do ekologickej poľnohospodárskej výroby - HYDINA     (DOC)  (PDF)   (uverejnené 06.10.2014)
 • Žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v ekologickej poľnohospodárskej výrobe     (DOC)  (PDF)   (uverejnené 06.10.2014)
 • Žiadosť o udelenie výnimky na väzné ustajnenie v živočíšnej výrobe v ekologickej  poľnohospodárskej výrobe  od 01. januára 2014 sa už v ekologickej poľnohospodárskej výrobe nevydáva!     
 • Žiadosť o posúdenie hnojiva alebo pôdnej pomocnej látky do systému ekologickej  poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike     (DOC)  (PDF)   (aktualizované 21.1.2015)     - NOVÉ
 • Žiadosť o posúdenie prípravku na ochranu rastlín do systému ekologickej  poľnohospodárskej výroby v Slovenskej republike     (DOC)  (PDF)   (uverejnené 29.10.2014) 

Registre a zoznamy:

 • Register inšpekčných organizácií oprávnených ÚKSÚP-om na výkon inšpekcie ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (aktualizácia 2.3.2015)     - NOVÉ
 • Registre prevádzkovateľov:   (aktualizácia 10.3.2015)     - NOVÉ
  • Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat
   • Rastlinná výroba (1a)   (PDF)
   • Živočíšna výroba (1b)   (PDF)
   • Zber voľne rastúcich rastlín a ich častí (1c)   (PDF)
   • Chov včiel (1d)   (PDF)
  • Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa ekologickou akvakultúrou
  • Register prevádzkovateľov - SPRACOVATEĽOV
   • Výroba potravín (3a)   (PDF)
   • Výroba osív (3b)   (PDF)
   • Výroba krmív (3c)   (PDF)
   • Iný spracovatelia (3d)   (PDF)
  • Register prevádzkovateľov zaoberajúcich sa dovozom produktov a potravín z ekologickej poľnohospodárskej výroby z tretích krajín   (PDF)
  • Register prevádzkovateľov vyvážajúcich produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)
  • Register prevádzkovateľov uvádzajúcich produkty z ekologickej poľnohospodárskej výroby na trh, vrátane skladovania a distribúcie   (PDF)
 • Zoznam krmív povolených v ekologickej poľnohospodárskej výrobe   (PDF)   (aktualizácia 12.06.2014)
  • Doplnok č. 1 k Zoznamu krmív povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (uverejnené 13.08.2014)
  • Doplnok č. 2 k Zoznamu krmív povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (uverejnené 03.10.2014) 
  • Doplnok č. 3 k Zoznamu krmív povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (uverejnené 19.1.2015)
  • Doplnok č. 4 k Zoznamu krmív povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (uverejnené 2.3.2015)      - NOVÉ
 • Prehľad v ekologickej poľnohospodárskej výrobe používaných látok na čistenie a dezinfekciu budov a zariadení v chove hospodárskych zvierat   (PDF)   (aktualizácia 21.02.2012)
 • Certifikované produkty a potraviny z ekologickej poľnohospodárskej výroby - (Naturalis SK, s.r.o.) a (Biokont CZ, s.r.o.)
 • Zoznam povolených prípravkov na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike   (PDF)   (aktualizácia 12.06.2014)
  • Doplnok č. 1 k Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike   (DOC)   (uverejnené 07.08.2014)
  • Doplnok č. 2 k Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike   (PDF)   (uverejnené 6.2.2015)
  • Doplnok č. 3 k Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v Slovenskej republike   (PDF)   (uverejnené 10.3.2015)      - NOVÉ
 • Zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (aktualizácia 12.06.2014)
  • Doplnok č. 1 k Zoznamu hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (uverejnené 18.06.2014)
  • Doplnok č. 2 k Zoznamu hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (uverejnené 07.08.2014)
  • Doplnok č. 3 k Zoznamu hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (DOC)   (uverejnené 02.09.2014)
  • Doplnok č. 4 k Zoznamu hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (uverejnené 08.12.2014)
  • Doplnok č. 5 k Zoznamu hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (uverejnené 06.02.2015) 
  • Doplnok č. 6 k Zoznamu hnojív a pôdnych pomocných látok povolených  do ekologickej poľnohospodárskej výroby   (PDF)   (uverejnené 2.3.2015)      - NOVÉ

Legislatíva:

 • Zákon o ekologickej poľnohospodárskej výrobe č.189/2009 Z.z. z 29.apríla 2009   (PDF)
 • Pracovná verzia nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov v znení neskorších predpisov   (DOC)   (aktualizácia 19.01.2015)
 • Pracovná verzia Nariadenia Rady (ES) č.834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov v znení neskorších predpisov   (DOC)   (aktualizácia 12.11.2012)
 • Zoznam  súkromných a štátnych inšpekčných organizácií vykonávajúcich úradné kontroly v ekologickej poľnohospodárskej výrobe v ČŠ EU   (PDF)   (aktualizácia 20.09.2013)
 • Pracovná verzia Nariadenia Komisie (ES) č.1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín   (DOC)   (aktualizácia 20.02.2015)

Info:


 • Agroenvironmentálne platby pre biofarmárov   (PDF)   (aktualizácia 28.04.2014) 
 • Vývoj EPV v Slovenskej republike   (PDF)   (aktualizácia 13.2.2015)
 • Prehľad plnenia európskeho projektu UKSUP - ACEL, Taliansko
  Projekt č. 2005/017-464.01.02    (DOC)   (uverejnené 07.11.2008)